…::மரண அறிவித்தல்::…
திருமதி.இராசமணி விசுவலிங்கம்
…::மரண அறிவித்தல்::…
திரு.மாணிக்கம் சபாரட்ணம்
…::மரண அறிவித்தல்::…
திருமதி.கந்தசாமி பத்மாவதி
...::நினைவஞ்சலி::...
அமரர் விஜித்தா பவளராஜா
...::வீரவணக்கம்::...
செல்வி. ஜெயவதனி சண்முகநாதன்
...::நினைவஞ்சலி::...
அமரர். அப்புத்துரை ஈஸ்வரமூர்த்தி
…::மரண அறிவித்தல்::…
அமரர் சுப்பிரமணியம் சுபாஷ்சந்திரன்
…::அகாலமரணம்::…
அமரர்.வேலாயுதம் பரமநாதன்
…::மரண அறிவித்தல்::…
அமரர்.கந்தையா தாமோதரம்பிள்ளை
…::மரண அறிவித்தல்::…
திருமதி. சிவபாக்கியம் செல்வரத்தினம்
...::நினைவஞ்சலி::...
அமரர். பூபாலசிங்கம் பாக்கியம்
…::அகாலமரணம்::…
திருமதி.நிறஞ்சன் சாளினி
...::வீரவணக்கம்::...
அமரத்துவ புத்திரி செல்வி. கணபதிப்பிள்ளை வசந்தராணி
…::மரண அறிவித்தல்::…
திரு. மாரிமுத்து அருச்சுணன்
...::நினைவஞ்சலி::...
திருமதி.செல்வரட்ணம் விஜயகுமாரி
...::நினைவஞ்சலி::...
திருமதி. மேரி லூர்துமலர் செல்வராசா