சரித்திரப் புகழ்பெற்ற காவடிகந்தன் என்று போற்றப்படும் மாதகல் நுணசை முருகன் ஆலயத்தின் திருக்கல்யாண உற்சவ நிகழ்வுகள்..!

புகழ் பூத்த காவடிகந்தனின் தீர்த்தத்திருவிழா நிகழ்வு…

(மேலும்…)

மாதகல் நுணசைமுருகன் ஆலய தேர்த்திருவிழா காணொளி பதிவுகளை பார்வை இடலாம் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் அறியத்தருகின்றோம்.

(மேலும்…)

மாதகல் நுணசையம்பதியில் கடம்பமர் காளையாம் கந்தவேள்…!

இ. அச்சுதபாகன் பி.ஏ…. (மேலும்…)

மாதகல் நுணசை முருகமூர்த்தி ஆலய வரலாறு…!

மாதகல் மான்மியத்தில் இருந்து… (மேலும்…)

மாதகலில் சித்திரை தமிழ்ப்புத்தாண்டில் உழவர்களின் ஏர்பூட்டுதல்,சாறுதல், கைவிசேடம் நிகழ்வுகள் இடம் பெற்றன…!

ஏவிளம்பி வருட பூஜை, பொங்கல் , உழவர்களின் ஏர்பூட்டு நிகழ்வு… (மேலும்…)