சரித்திரப் புகழ்பெற்ற காவடிகந்தன் என்று போற்றப்படும் மாதகல் நுணசை முருகமூர்த்தி மீது பாடப்பெற்ற பத்திப்பாமாலை “காவடிக்கந்தா போற்றி” இசை வெளியிடும்…!

கந்தசஷ்டி சூரன் போர் உற்சவ நிகழ்வுகளும்…. (மேலும்…)

மாதகல் நுணசை முருகமூர்த்தி மீது பாடப்பெற்ற பத்திப்பாமாலை “காவடிக்கந்தா போற்றி” இசை வெளியீடு…!

மாதகல் நுணசை பதியுறை முருகமூர்த்தி ஆலயத்தில்….. (மேலும்…)

மாதகல் காவடி கந்தன் நுணசை முருகப்பெருமானின் தெற்கு வாசல் ராஜகோபுர வேலைகள் ஆரம்பம்…!

29.09.2017அன்று ஆரம்பம்… (மேலும்…)

சரித்திரப் புகழ்பெற்ற காவடிகந்தன் என்று போற்றப்படும் மாதகல் நுணசை முருகன் ஆலயத்தின் திருக்கல்யாண உற்சவ நிகழ்வுகள்..!

புகழ் பூத்த காவடிகந்தனின் தீர்த்தத்திருவிழா நிகழ்வு…

(மேலும்…)

மாதகல் நுணசைமுருகன் ஆலய தேர்த்திருவிழா காணொளி பதிவுகளை பார்வை இடலாம் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் அறியத்தருகின்றோம்.

(மேலும்…)