மாதகல் விநாயகர் சிக்கன கடன்வழங்கு கூட்டுறவுச்சங்கத்தின் விசேட பொதுச்சபைக்கூட்ட…!

அழைப்பிதழ்… (மேலும்…)

மாதகல் கிழக்கு விநாயகர் சிக்கன கடன் வழங்கும் கூட்டுறவு சங்கத்தின் 15வது ஆண்டு நிறைவு விழா நிகழ்வுகள்…!

15வது ஆண்டு நிறைவு விழா….. (மேலும்…)

மகா சிவராத்திரி தினத்தை முன்னிட்டு ஸ்டீல் பிளயர்ஸ் நடாத்தும் கரப்பதாட்ட சுற்றுப்போட்டி நிகழ்வுகள்…!

2015-கரப்பதாட்ட சுற்றுப்போட்டி… (மேலும்…)

ப.கார்தீபனின் முதலாம் ஆண்டு நினைவாக நடைபெற்ற இறுதி மென்பந்து துடுப்பாட்ப்போட்டி…!

2014- மறைந்த ப.கார்த்தீபனின் 1ம்ஆண்டு நினைவுதினத்தை முன்னிட்டு இரத்த தானம் வழங்கப்பட்டது… (மேலும்…)

மகா சிவராத்திரி தினத்தை முன்னிட்டு ஸ்டீல் பிளயர்ஸ் நடாத்தும் கரப்பதாட்ட சுற்றுப்போட்டி நிகழ்வுகள்…!

2014-கரப்பதாட்ட சுற்றுப்போட்டி… (மேலும்…)