மாதகல் விநாயகர் விளையாட்டுக் கழகத்தின் புதிய மைதானத்தின் விஸ்தரிப்பிற்காக மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தினூடு கனடா தமிழ் பூங்காவினால்…!

விநாயகர் விளையாட்டுக் கழகத்திற்கு இலங்கை ரூபா 100,000 த்தினை கழக அங்கத்தவர்களிடம் வழங்கப்பட்டது. கனடா தமிழ் பூங்காவிற்கு மாதகல் விநாயகர் விளையாட்டுக் கழகத்தின் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றது… (மேலும்…)

விநாயகர் விளையாட்டுக்கழகம் மைதான காணிக் கொள்வனவிற்கு நிதி உதவி கோரல்…!

அன்பார்ந்த மாதகல் மக்களே… (மேலும்…)

மாதகல் கிழக்கு இளைஞர் கழகத்தினூடாக விநாயகர் விளையாட்டுக் கழகத்தின் புதிய மைதானத்தின் சீர்திருத்தங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது…!

இவ் விழாவானது விவசாய சம்மேளனத் தலைவர் சிற்றம்பலம் ஐயா அவர்களும் மாதகல் கிராம சேவகர் ஜேம்ஸ் பொப்லர் அவர்களும் மாதகல் கல்வி அபிவருத்தி சங்க தலைவர் சஞ்சீவன் அவர்களும் மற்றும் சண்டிலிப்பாய் இளைஞர் கழக தலைவர் உசாந்தன் அவர்களும் மற்றும் எமது கழக தலைவர் ஐங்கரன் அவர்களும் வருகை தந்து மாதகல் கிழக்கு இளைஞர் கழக தலைவர் ராகவன் அவர்களின் தலைமையில் ஆரம்பமாகியது. இவ் நிகழ்வுகளின் சில பதிவுகள்…. (மேலும்…)

ஹரிதாஸ் கியூடெக் நிறுவனத்தின் சமாதானமும் நல்லிணக்கமும் நிகழ்ச்சி திட்ட ஏற்பாட்டில் நடாத்தப்பட்ட மென்பந்து சுற்றுப் போட்டியில்…!

சென்யோசெப் விளையாட்டுக்கழகம் முதலாமிடத்தையும், விநாயகர் விளையாட்டுக் கழகம் இரண்டாம் இடத்தையும் பெற்றக்கொண்டது… (மேலும்…)

மாதகல் விநாயகர் விளையாட்டுக் கழக அங்கத்தவர்களால் புகைப்பிடித்தலிற்கு எதிராக மாதகல் விதானையார் உதவியுடன்…!

மாதகல் J/150 பிரிவுகளிற்கு உட்பட்ட பிரதேச மக்களிடையே சுவரொட்டிகள் மற்றும் கருத்துக்கள் மூலம் விழிப்புணர்வை முன்வைத்தபோது எடுக்கப்பட்ட சில பதிவுகள்…. (மேலும்…)