மாதகல் சம்பில்த்துறையில் அமைந்துள்ள புனித சூசையப்பர் ஆலயப் பெருவிழாவானது அருட்தந்தை பிராயன் அவர்களின் தலைமையில் மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்றது…!

30-04-2017 அன்று அருட்தந்தை பெனற் தலைமையில் இடம் பெற்று நற்கருணை ஆசீரும் வழங்கப்பட்டது…. (மேலும்…)

தொழிலாளர்களின் பாதுகாவலராம் மாதகல் சம்பில்துறை புனித சூசையப்பர் ஆலய வருடாந்த பெருவிழாவுக்கு முன்னைய நாளாகிய நற்கருனை விழா…!

(மேலும்…)

மாதகல் புனித சூசையப்பர்ஆலயத்திற்கு செல்லும் வீதியைக்காட்டும் புனிதரின் திருச்சுருபம் தாங்கிய அழகிய திருப்பீடம்…!

பொன்னாலை – கீரிமலை (AB21)வீதியில் உள்ள மாதகல் என்னும் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள சம்பில்த்துறை கடற்கரை ஓரத்தில் அமைந்துள்ள தொழிலாளர்களின் பாதுகாவலராம் புனித சூசையப்பர்ஆலயத்திற்கு செல்லும் வீதியைக்காட்டும் புனிதரின் திருச்சுருபம் தாங்கிய அழகிய திருப்பீடம் இன்று (12/08/2015)வணபிதா அருட்திரு அன்ரனிதாஸ் அடிகளாரால் திரைநீக்கம் செய்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு தொடர்ந்து முன்றலில் திருப்பலியும் ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டது.. (மேலும்…)

மாதகல் புனித சூசையப்பரின் திருச்சுருபம் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஊர்தியில்…!

மாதகல் புனித லூர்து மாதா ஆலயத்தில் இருந்து… (மேலும்…)

மாதகல் புனித சூசையப்பர் ஆலய பெருவிழாவையும் தொழிலாளர் நாளையும் முன்னிட்டு…!

(மேலும்…)