மாதகல் புனித அந்தோனியார் ஆலய பெருவிழாத் திருப்லியை இளவாலை மறைக் கோட்ட முதல்வர் தலைமையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வுகள்…!

13/06/2017  பெருவிழா… (மேலும்…)

“பெரியவெள்ளிக்கிழமை” மாதகல் பங்கில் நெடுங்காலத்திற்குப் பின்னர் ஆண்டவரின் திருப்பாடுகளை நினைவு கூர்ந்து ஆண்டவரின் திருச்சுருபம் சிலுவை மரத்தில் ஏற்றி இறக்கும் வழிபாட்டைத் தொடர்ந்து…!

அனைவருக்கும் கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பு விழா நல் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகுக.
Happy Easter to you all our friends and family.

(மேலும்…)

மாதகல் புனித அந்தோனியார் ஆலய வருடாந்த திருவிழா நிகழ்வுகள்…!

நவநாள் வழிபாடுகள்…. (மேலும்…)

மாதகல் புனித அந்தோனியார் ஆலயபெருவிழா திருப்பலியின் பதிவுகள்…!

(மேலும்…)

மாதகல் புனித அந்தோனியார் ஆலய 175வது ஆண்டு விழா நிகழ்வுகள்…!

175வது ஆண்டு விழா…… (மேலும்…)