பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் அனுசரனையுடன் இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தினால் மாதகல் பசுமை எனும் நிகழ்வுகள்…!


இத்திட்டத்தின் ஊடாக இலவச மரநடுகைத்திட்டமும் இடம்பெற்று, எமது கிராமத்து மக்களிற்கு இலவசமாக பயனுள்ள மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டன.
(மேலும்…)

மாதகல் கிழக்கு J/150 கிராமசேவையாளர் பிரிவுக்கு கிராமிய செயலகம் அமைப்பதற்காக அடிக்கல் நாட்டு விழா நிகழ்வுகள்…!

புலம் பெயர்ந்து இயங்கும் மாதகல் சங்கங்களிடமும் அவசர உதவி…. (மேலும்…)

இலங்கை மாதகல் கல்வி அபிவிருத்திச் சங்கத்தினால் மாதகல் மான்மியம் என்ற நூலின் ஆங்கில மொழியாக்கமான “Glory of Mathagal” என்ற நூல் அறிமுகவிழா நிகழ்வுகள்…!

ஊரின் சிறப்பை உலகம் அறிய செய்யும் நூல்…. (மேலும்…)

இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச்சங்கததின் 06வது ஆண்டுவிழாவில் 2016ஆம் ஆண்டில் நடந்த புலமைப்பரீட்சையில் சித்தியடைந்த 08 மணவர்களை….!

பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம், இலங்கை மாதகல் கல்வி அபிவிருத்திச் சங்கத்தின் மூலம் பாராட்டிக் கௌரவிக்கப்பட்டனர்… (மேலும்…)

மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் 6ஆவது ஆண்டுவிழாவின் டிஜிட்டல் காணொளி பதிவுகளை இங்கே பார்வை இடலாம்…!

6ஆவது ஆண்டுவிழாவின் காணொளி பதிவு…. (மேலும்…)