13ஆவது பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் ஒன்றுகூடலின் நிகழ்ச்சி நிரல்…!

13ஆவது பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் ஒன்றுகூடல் விழா அழைப்பிதழ்-2017…!

(மேலும்…)

மாதகல் திருவருள்மிகு துரட்டியம்பதி வீர ஐயப்ப ஆஞ்சநேயர் தேவஸ்தான அலங்கார உற்சவம் 13 ம் அஷ்டோத்தர சங்காபிஷேகமும் திருவூஞ்சல் நிகழ்வுகள்…!

சங்காபிஷேகமும் திருவூஞ்சல் காணொளி பதிவு…
(மேலும்…)

கனடாவில் தமிழ்ப்புங்கா கல்வி நிறுவனத்தின் ஆதரவில் 2017 ஆகஸ்ட் 05ஆம் நாளன்று ஸ்காபரோ நகரமண்டபத்தில் வெளியிட்டு வைக்கப்பட்ட மாதகல் மான்மியம் என்ற தமிழ் நூலின் ஆங்கில மொழியாக்கமான”Glory of Mathagal”என்ற நூலின் வெளியீட்டு நிகழ்வுகளின்…!

காணொளி பதிவு… (மேலும்…)

மாதகல் அருள்மிகு காளி அம்மா தேவஸ்தானம் சங்காபிசேக நிகழ்வுகளின் காணொளி பதிவுகளை பார்வை இடலாம்…!

சங்காபிசேக காணொளி பதிவு…. (மேலும்…)

கனடா மாதகல் நலன்புரிமுன்னேற்ற ஒன்றியத்தின் கோடைகால விளையாட்டுபோட்டி நிகழ்வும்…!

 

ஒன்றுகூடலும்… (மேலும்…)