மாதகல் தெற்கு கிராம சேவையளர் பிரிவு நீர் வழங்கல் ஆரம்ப விழா…!

நீர் வழங்கல் ஆரம்ப விழா…. (மேலும்…)

மாதகலில் விவசாயத்துறையினை அபிவிருத்தி செய்யும் முகமாக நீர் வழங்கல் திட்டம் நடைபெற்றது…!

(மேலும்…)

மாதகல் கிழக்கு நீர் விநியோகத்தை நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு செயற்திட்டங்களை துரிதப்படுத்தும் அமைச்சர் ரவூப் ஹக்கீம் அவர்கள் வைபவரீதியாக ஆரம்பித்து வைத்தார்.

2015-நீர் விநியோகத்தை வைபவரீதியாக ஆரம்பித்து… (மேலும்…)

மாதகல் கிழக்கு மக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர் விநியோகம் நீர்பாவனை சங்கத்தலைவர் வி.சிற்றம்பலம் தலமையில் ஆரம்பித்துவைக்கப்பட்டது…!

2015-பாதுகாப்பான குடிநீர் விநியோகம்… (மேலும்…)

மாதகல் – கிழக்கு நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு அமைச்சின் கண்காணிப்பின் கீழ்…!

தேசிய நீர் வழங்கல்…. (மேலும்…)