05ஆம் வகுப்பு புலமைப்பரீட்சையில் சித்தியடைந்த மாணவர்களிற்கு மாதகல் கல்வி அபிவிருத்தி சங்கத்தின் வாழ்த்துக்களும்…!

மாதகல் கல்வி அபிவிருத்தி சங்கத்தின் வேணடுகோள்… (மேலும்…)

இலங்கை மாதகல் கல்வி அபிவிருத்திச் சங்கத்தினால் மாதகல் மான்மியம் என்ற நூலின் ஆங்கில மொழியாக்கமான “Glory of Mathagal” என்ற நூல் அறிமுகவிழா நிகழ்வுகள்…!

ஊரின் சிறப்பை உலகம் அறிய செய்யும் நூல்…. (மேலும்…)

இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச்சங்கததின் 06வது ஆண்டுவிழாவில் 2016ஆம் ஆண்டில் நடந்த புலமைப்பரீட்சையில் சித்தியடைந்த 08 மணவர்களை….!

பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம், இலங்கை மாதகல் கல்வி அபிவிருத்திச் சங்கத்தின் மூலம் பாராட்டிக் கௌரவிக்கப்பட்டனர்… (மேலும்…)

பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் அனுசரணையுடன் இலங்கை மாதகல் கல்வி அபிவிருத்திச் சங்கத்தினால் நடாத்தப்படும் பொன்னுத்துரை சிறுவர் நூலகத்தில்…!

இலத்திரனியல் வாசிப்புப் பகுதியின் திறப்பு விழா நிகழ்வுகள்… (மேலும்…)

பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச்சங்கத்தின் நிதியுதவியுடன் மாதகல் கல்வி அபிவிருத்திச் சங்கத்தால் மாதகல் விக்கினேஸ்வரா பாடசாலைக்கு அன்பளிப்பு செய்யப்பட்ட…!

ஒரு இலட்சத்து பதினையாயிரம் ரூபா செலவில் பிரதி எடுக்கும் இயந்திரம் (போட்டோக்கொப்பி மெசின்)பாடசாலைக்கு 16-02-2017 அன்று வழங்கப்பட்டது. (மேலும்…)