நல்லாசான் எல். ஏ. ஜோசப் அவர்களின் நூற்றாண்டு ஜயந்தி…!

L. A. Joseph – 100th Birthday Memoriam…. (மேலும்…)

மாதகல் நுணசையம்பதியில் கடம்பமர் காளையாம் கந்தவேள்…!

இ. அச்சுதபாகன் பி.ஏ…. (மேலும்…)

மாதகல் நுணசை முருகமூர்த்தி ஆலய வரலாறு…!

மாதகல் மான்மியத்தில் இருந்து… (மேலும்…)

வீரகேசரி முன்னாள் பிரதம ஆசிரியர் க.சிவப்பிரகாசம் நினைவலைகள்:…!

வீரகேசரி பத்திரிகையின் முன்னாள் பிரதம ஆசிரியர் கந்தசாமி சிவப்பிரகாசம் நேற்று (14) அமெரிக்காவில் வேர்ஜினியா மாநில மருத்துவமனையில்  காலமானார். கடந்த சில மாதங்களாக சுகவீனமுற்றிருந்த அவருக்கு வயது 82. (மேலும்…)

இங்கிலாந்தின் பிரபுக்கள் சபையால் கௌரவிக்கப்பட்ட பொறியியலாளர் கலாநிதி சதாசிவம் கனகசபை D. Sc, D.Eng, M. Sc, B. Sc Eng, SLM& EEE, M&E&T…!

மாதகல் பதவி வழி உடையார் பரம்பரையில் தோன்றிய இரட்டைக் கலாநிதி சதாசிவம் கனகசபை அவர்கள்…. (மேலும்…)