மாதகல் ராஜ ராஜேஸ்வரி அம்மன் இந்து மன்ற இளைஞர்களால் காந்திஜீ முன்பள்ளி திருத்த வேலைத்திட்டத்தின் போது…!

காந்திஜீ முன்பள்ளி திருத்த வேலைத்திட்டம்… (மேலும்…)

மாதகல் காந்திஜி விளையாட்டு கழகமும் மாதகல் காந்திஜி அறநெறி பாடசாலை இணைந்து நடாத்திய காந்திஜி நினைவு நிகழ்வுகளும்…!

2017-பொங்கல் நிகழ்வுகளும் மாதகல் காந்திஜி சனசமூக நிலையத்தில் கொண்டாடப்பட்டது.. (மேலும்…)

மாதகல் காந்திஜி முன்பள்ளியின் விளையாட்டுப் போட்டி நிகழ்வுகள்…!

(மேலும்…)

மாதகல் காந்தீஜி முன்பள்ளி, அறநெறி பாடசாலை மற்றும் அரும்புகள் சிறுவர் கழகம் நடத்திய வாண் விழா…!

2013- வாண் விழா… (மேலும்…)

மாதகல் காந்திஜி முன்பள்ளியின் விளையாட்டுப் போட்டி நிகழ்வுகள்…!

(மேலும்…)