மாதகல் ராஜ ராஜேஸ்வரி அம்மன் இந்து மன்ற இளைஞர்களால் காந்திஜீ முன்பள்ளி திருத்த வேலைத்திட்டத்தின் போது…!

காந்திஜீ முன்பள்ளி திருத்த வேலைத்திட்டம்…