பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் அனுசரனையுடன் இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தினால் மாதகல் பசுமை எனும் நிகழ்வுகள்…!


இத்திட்டத்தின் ஊடாக இலவச மரநடுகைத்திட்டமும் இடம்பெற்று, எமது கிராமத்து மக்களிற்கு இலவசமாக பயனுள்ள மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டன.
(மேலும்…)

பிரான்ஸ் மாதகல் நலன் புரிச்சங்கத்தின் 13வது வருடாந்த ஒன்று கூடல் நிகழ்வுகளும்…!

13வது வருடாந்த ஒன்றுகூடல் காணோளி வெகுவிரைவில்…….

(மேலும்…)

05ஆம் வகுப்பு புலமைப்பரீட்சையில் சித்தியடைந்த எமது மாதகல் மாணவர்களிற்கு பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் பாராட்டுக்களும்,வாழ்த்துக்களும்…!

பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் வேணடுகோள்….. (மேலும்…)

மாதகல் கிழக்கு J/150 கிராமசேவையாளர் பிரிவுக்கு கிராமிய செயலகம் அமைப்பதற்காக அடிக்கல் நாட்டு விழா நிகழ்வுகள்…!

புலம் பெயர்ந்து இயங்கும் மாதகல் சங்கங்களிடமும் அவசர உதவி…. (மேலும்…)

இலங்கை மாதகல் கல்வி அபிவிருத்திச் சங்கத்தினால் மாதகல் மான்மியம் என்ற நூலின் ஆங்கில மொழியாக்கமான “Glory of Mathagal” என்ற நூல் அறிமுகவிழா நிகழ்வுகள்…!

ஊரின் சிறப்பை உலகம் அறிய செய்யும் நூல்…. (மேலும்…)