இலங்கை மாதகல் நலன்புரிச்சங்கததின் 06வது ஆண்டு விழாவும்,கலை நிகழ்வுகளும் …!

 விளையாட்டுப் போட்டி நிகழ்வுகளும்…

இந்த நிகழ்வுகளிற்கு அனுசரனை வழங்கியவர்கள் :

1. பிரித்தானியா மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம்
2. சுவிஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம்
3. டென்மார்க் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம்
4. கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியம்
5. பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம்
(மேலும்…)

மாதகல் நலன்புரிச்சங்கங்களின் ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பு கிளை டென்மார்க் 5வது ஆண்டு வருடாந்த பொதுக் கூட்டமும்…!

2016-நூல் மாதகல் மான்மியம் வெளியீடு விழாவும்… (மேலும்…)

டென்மார்க் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் 5ஆவது ஒன்றுகூடல்…!

(மேலும்…)

மாதகல் கல்வி அபிவிருத்தி சங்கத்தின் வருடாந்த பரிசளிப்பு விழாவும், கலை நிகழ்வும்…!

2016-மாதகல் கல்வி அபிவிருத்தி சங்கத்தின் அனுசரனையுடன் நடமாடும் இலவச ஆயுர்வேத மருத்துவமுகாம்  மாதகல் நலன்புரிச்சங்கத்தின் காரியாலயத்தில் நடைபெற்றது… (மேலும்…)

மாதகல் கல்வி அபிவிருத்தி சங்கத்தின் ஆண்டுவிழாவை முன்னிட்டு நடாத்தப்படும் பாரம்பரிய விளையாட்டு விழா நிகழ்வுகள்…!

2016-பிரான்ஸ்.சுவிஸ்.டென்மார்க் அனுசரணை…

(மேலும்…)