கனடா மாதகல் ஒன்றியம் நடாத்தும் முத்தமிழ் கலை மாலை அழைப்பிதழ்…!

கனடா மாதகல் ஒன்றியம் நடாத்தும் முத்தமிழ் கலை மாலை 2017… (மேலும்…)

கனடா மாதகல் ஒன்றிய செயலவை உறுப்பினர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடளுமன்ற உறுப்பினர் திரு.மாவை சேனாதிராசா அவர்கள் உடனான சந்திப்பும்…!

மாதகல் கிராமத்தின் முன்னேற்றம் பற்றிய கலந்துரையாடலும்… (மேலும்…)

தென்னமரவாடி மீள்குடியேற்றத் திட்டத்திற்கு ஆதரவுதர தமிழ்க் கனடியன் நடைபவனி…!

கனடா மாதகல் நலன்புரி முனனேற்ற ஒன்றியத்தின்…. (மேலும்…)

கனடா மாதகல் நலன்புரிமுன்னேற்ற ஒன்றியத்தின் கோடைகால விளையாட்டுபோட்டி நிகழ்வும்…!

 

ஒன்றுகூடலும்… (மேலும்…)

இலங்கை மாதகல் கல்வி அபிவிருத்திச் சங்கத்தினால் மாதகல் மான்மியம் என்ற நூலின் ஆங்கில மொழியாக்கமான “Glory of Mathagal” என்ற நூல் அறிமுகவிழா நிகழ்வுகள்…!

ஊரின் சிறப்பை உலகம் அறிய செய்யும் நூல்…. (மேலும்…)