தென்னமரவாடி மீள்குடியேற்றத் திட்டத்திற்கு ஆதரவுதர தமிழ்க் கனடியன் நடைபவனி…!

கனடா மாதகல் நலன்புரி முனனேற்ற ஒன்றியத்தின்….