மாதகல் அரசடி சித்தி விநாயகர் ஆலய நாயன்மார் மடலாயத்தில் மாணிக்கவாசகர் குருபூசை நிகழ்வுகள்…!

மாணிக்கவாசகர் குருபூசை நிகழ்வு….
(மேலும்…)

மாதகல் அரசடி சித்தி விநாயகரின் நாயன்மார் மடலாயத்தில் இடம்பெற்ற திருஞான சம்பந்தர் குருபூசை நிகழ்வுகள்…!

திருஞான சம்பந்தர் குருபூசை நிகழ்வு… (மேலும்…)

மாதகல் அரசடி அருள்மிகு ஸ்ரீ சித்தி புத்தி விநாயகர் அடியவர்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள்…!

2017- திருப்பணி வேலைகள்…. (மேலும்…)

மாதகல் அரசடி பிள்ளையாரின் பாலஸ்தாபன கிரியை நிகழ்வுகள்…!

2017-பாலஸ்தாபன கிரியைகள்… (மேலும்…)

மாதகல் அரசடி அருள் மிகு சித்தி விநாயகர் ஆலய தேவஸ்தானம் பாலஸ்தாபன கும்பாபிஷேக பெருஞ்சாந்தி விழா…!

2017-கும்பாபிஷேக பெருஞ்சாந்தி விழா… (மேலும்…)