சனசமூக நிலையங்களின் நூலகங்களிக்கிடையில் நடாத்தப்பட்ட போட்டியில் விபுலானந்தர் படிப்பகம் சனசமூக நிலையம்..!

வலிகாமம் தென்மேற்கு பிரதேச சபை, மானிப்பாய்.
தேசிய வாசிப்பு மாதம் - 2019
சனசமூக நிலையங்களின் நூலகங்களிக்கிடையில் நடாத்தப்பட்ட போட்டியில்
விபுலானந்தர் படிப்பகம் சனசமூக நிலையம் மாதகல்
முதலாம் இடம் பெற்றமைக்காக வழங்கப்பட்டது.

Share:

No comments:

Post a Comment