யா/மாதகல் விக்னேஸ்வரா வித்தியாலயத்தில்குருளைச் சாரணர் மாணவர்களுக்கு சின்னம் சூட்டும் நிகழ்வு அண்மையில் இடம்பெற்றது..!
Share:

No comments:

Post a Comment