யா/மாதகல் நுணசை வித்தியாலய ஸ்தாபகர் தினமும் வருடாந்த பரிசளிப்பு விழாவும்..!

பிரதம விருந்தினராக கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றிய செயலாளர் திருமதி வதனி அன்ரன் அவர்கள் கலந்து சிறப்பித்தார்.
Share:

No comments:

Post a Comment