உலகம் எங்கும் வாழும் எம் மாதகல் உறவுகள் தைப்பொங்கல் தினத்தன்று சூரியனை வழிபட்டு, பொங்கல் பொங்கி உழவர் திருநாளை சிறப்பாகக் கொண்டாடினர்..!

 15.01.2020 அன்று தைப்பொங்கல் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது.

அனைவருக்கும் இனிய தைத்திருநாள் நல்வாழ்த்துகள்.
 பானையில் பால் பாெங்க..
பலகாரம் புடை சூழ..
உறவுகள் மகிழ்ந்திட..
சூரிய பகவானுக்கு நன்றி சாெல்லி நாம் வணங்க..
பாெங்கலாே பாெங்கல் என்று தமிழராய்ப் பெருமை காெண்டு உறவுகளை வாழ்த்திடுவாேம்..
இனிய தைப்பாெங்கல் நல்வாழ்த்துகள் எல்லாேருக்கும் உரித்தாகட்டுமே ...!!Share:

No comments:

Post a Comment