மாதகல் பாதுகாவலராம் புனித செபஸ்தியார் நற்கருணை பெருவிழா நிகழ்வுகள்..!

மாதகல் புனித செபஸ்தியார் ஆலயத்தின் கொடியேற்றல் நிகழ்வின் போது.....!


Share:

No comments:

Post a Comment