எல்லா வளமும் பெற்று வாழ 

மாதகல் உறவுகளுக்கு 

இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.


Share:

No comments:

Post a Comment