மாதகல் ஆரியாங்காவு ஐய்யப்ப சுவாமி தேவஸ்தான மண்டலாபிஷேக பூர்த்தி நிகழ்வுகள்..!

மாதகல் மயில்வாகனபுலவர் வாசகர் சாலை அருகாமையில் புதிதாக எழுந்தருளிக்கும்
இறைவனான்பதி அருள்மிகு ஆரியங்காவு ஐயப்ப தேவஸ்தான  மண்டலாபிஷேக பூர்த்தி நிகழ்வுகள்..Share:

No comments:

Post a Comment