இருளை போக்கி மெய்ஞானம் தரும் திருக்கார்த்திகைத் தீபத்திருநாள்..!

இருளை போக்கி மெய்ஞானம் தரும் திருக்கார்த்திகைத் தீபத்திருநாள் எம்மூர் மக்கள் 11-12-2019 அன்று இனிதே கொண்டாடினார்கள்..!Share:

No comments:

Post a Comment