ஆழிப்பேரலையால் காவுகொள்ளப்பட்ட அனைத்து மக்களையும் ஒரு நிமிடம் எம் கண்முன் நிறுத்தி அவர்களின் ஆன்மா இளைப்பாற்றிக்காக..!

Share:

No comments:

Post a Comment