மாதகலில் நடைபெற்ற கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவின் சில பதிவுகள்..!

இயேசு பிறந்த காட்சியை குடிலாக அமைத்து மின்விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டது.Share:

No comments:

Post a Comment