மாதகல் இறைவனான்பதி அருள்மிகு ஆரியங்காவு ஐயப்ப தேவஸ்தான மஹா கும்பாபிஷேக பெருவிழா நிகழ்வுகள்..!

 மாதகல் மயில்வாகனபுலவர் வாசகர் சாலை அருகாமையில் புதிதாக எழுந்தருளிக்கும்
இறைவனான்பதி அருள்மிகு ஆரியங்காவு ஐயப்ப தேவஸ்தான மஹா கும்பாபிஷேக பெருவிழா நிகழ்வுகள்..


மாதகல் இறைவன்பதி அருள்மிகு ஆரியங்காவு ஐய்யப்ப தேவஸ்தான கும்பாவிஷேக பூர்வாங்க கிரியைகள்..!மாதகல்  ஐய்யப்ப தேவஸ்தான அடிக்கல் நாட்டு விழா 11.02.2019 அன்று நடைபெற்றது.


Share:

No comments:

Post a Comment