பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் 15ஆவது ஒன்று கூடல் (ஞாயிறு 15-10-2019) நிகழ்வுகளின் ஒளிப்பதிவின்..!

பகுதி  3 ..

ஞாயிறு 15-09-2019 அன்று நடந்த பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் 15 ஆவது ஒன்று கூடல் நிகழ்வின் 2 ஆவது பகுதி :(இதில் இடம்பெற்றுள்ள, எமது கிராமத்தில் இருந்து கிடைத்த வாழ்த்துச் செய்திகளை எமது சங்கத்திற்காக தயாரித்த சுவிஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் செயலாளர் திரு பாலசுப்பிரமணியம் (சிவா) அவரது மனைவி தவமலர் ஆகியோரிற்கு எமது சங்கம் பாராட்டுக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறது.   

பகுதி  1 ..

Share:

No comments:

Post a Comment