2019ஆம் ஆண்டில் 5 ஆம் வகுப்பு புலமைப்பரீட்சையில் சித்தியடைந்த மாதகல் மாணவர்களிற்கு பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் பாராட்டுக்களும், வாழ்த்துக்களும்..!Share:

No comments:

Post a Comment