யாழ்.மாதகல் நுணசை வித்தியாலயத்தில் நவராத்திரி பூஜை மிகவும் சிறப்பாக நடாத்தப்பட்டது. மாணவர்களின் கலை நிகழ்வுகளும் சிறப்பாக நடைபெற்றது..!
Share:

No comments:

Post a Comment