கனடா மாதகல் நலன்புரி முன்னேற்ற ஒன்றியத்தின் புதிய நிர்வாகசபைத்தெரிவு...!


தலைவர் திரு கு.கனகலிங்கம்
செயலாளர் திருமதி வதனி அன்ரன்
பொருளாளர் திரு வி.பாலகிருஷ்ணன்
காப்பாளர் திரு வீர சுப்ரமணியம்
ஆகியோர் தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளார்கள்.Share:

No comments:

Post a Comment