பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் 15ஆவது ஒன்று கூடலின் நிகழ்ச்சி நிரல்..!


ஞாயிறு 15 புரட்டாதி 2019
காலை 9 மணியில் இருந்து மாலை 8 மணி வரை...

பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் 15ஆவது பொதுக் கூட்டமும், ஆண்டு விழாவும்- விழா அழைப்பிதழ்.Share:

No comments:

Post a Comment