யா/மாதகல் சென் யோசவ் பாடசாலை மாணவன் யேசுதாஸ் றொனிஸ்ரன் 2019 மாகாணமட்ட 110 மீ தடைதாண்டல் போட்டியில் முதலாம் இடத்தைப் பெற்று தங்கப்பதக்கத்தை வென்று பாடசாலைக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார்..!

யா/மாதகல் சென் யோசவ் பாடசாலை மாணவன் யேசுதாஸ் றொனிஸ்ரன் 2019 மாகாணமட்ட 110 மீ தடைதாண்டல் போட்டியில் முதலாம் இடத்தைப் பெற்று தங்கப்பதக்கத்தை வென்று பாடசாலைக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார் இவரது வெற்றிக்கு உழைத்த ஆசிரியர் மற்றும் அனைவருக்கும் நன்றிகள்
நன்றியுடன்
அதிபர்
Share:

No comments:

Post a Comment