மாதகல் தூய சதா சகாய அன்னை ஆலய திருநாள் திருப்பலி நிகழ்வுகளை டிஜிட்டல் காணொளி பதிவுகள்மூலம் பார்வையிடலாம்…!


மாதகல் தூய சதா சகாய அன்னை ஆலய திருநாள் திருப்பலி  (08.06.2019)

Our leady of perpetual help's BELL TOWER is Oppened by our parish priest Rev. Fr. Dinesan on 02.06.2019

Share:

No comments:

Post a Comment