டென்மார்க் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம் மாதகல் விக்னேஸ்வரா வித்தியாசாலையின் நூற்றாண்டு விழாவின் செலவிற்கென அனுப்பிய..!

டென்மார்க் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கம் மாதகல் விக்னேஸ்வரா வித்தியாசாலையின் நூற்றாண்டு விழாவின் செலவிற்கென அனுப்பிய இருபத்தையாயிரம்[25,000] ரூபாவினை இலங்கை மாதகல் கல்வி அபிவிருத்திச் சங்கத்தின் தலைவர் திரு சஞ்சீவன்[சீலன்]அவர்கள் பாடசாலையின் அதிபர் செல்வி இ. சுலோசனா அவர்களிடம் 18-04-2019 அன்று வழங்கினார்.Share:

No comments:

Post a Comment