மாதகல் புனித செபஸ்தியார் ஆலயத்தில் அருட்பணி.அன்ரனிதாஸ் லியாண்ஸ் தமது முதல் நன்றித் திருப்பலியை ஒப்புக்கொடுக்கவுள்ளார்..!


Share:

No comments:

Post a Comment