வெளியாகிய க.பொ.த.(சா.த) பரீட்சையில் மாதகல் நியூ மற்ஸ் சென்ரர் கல்வி நிலையத்தில் கற்று சிறந்த பெறுபேறுகளை பெற்ற மாணவர்கள் விபரம்...!

மாதகல் நியூ மற்ஸ் சென்ரரில் கல்வி கற்று க.பொ.த.(சா.த) பரீட்சையில் சிறந்த பெறுபேறுகள் பெற்ற மாணவர்களின் சாதனைகள் தொடர வாழ்த்துகின்றோம்...

Share:

No comments:

Post a Comment