கல்விப் பொதுத் தராதர சாதாரண தரப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த மாணவர்களிற்கு பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் பாராட்டுக்களும், வாழ்த்துக்களும்..!

Share:

No comments:

Post a Comment