மாதகல் விபுலானந்தர் படிப்பகத்தின் புதிய கட்டிட திறப்பு விழாவும், மரதன் ஓட்டம் மற்றும் விளையாட்டு நிகழ்வுகளும்..!

மாதகல் விபுலானந்தர் படிப்பகத்தின் திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு நடாத்தப்படும் மென்பந்து சுற்றுப்போட்டி நிகழ்வுகள், தைப்பூசத் திருநாளில் படம் வைக்கும் நிகழ்வும், தைப்பூசப்பொங்கல் நிகழ்வுகளும், மரதன் ஓட்டம், விளையாட்டுக் கழகங்களின் விபரம்..!
மாதகல் விபுலானந்தர் படிப்பகத்தின் திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு நடாத்தப்படும் மென்பந்து சுற்றுப்போட்டி..!

Share:

No comments:

Post a Comment