இத்தாலி தமிழர் ஆன்மீகப்பணியக மாதகல், பருத்தித்துறை மற்றும் போயிட்டி இறைமக்கள் புனித லூர்து அன்னையின் திருவிழாவினை..!

இத்தாலி தமிழர் ஆன்மீகப்பணியக மாதகல், பருத்தித்துறை மற்றும் போயிட்டி இறைமக்கள் புனித லூர்து அன்னையின் திருவிழாவினை 16.02.2019 சனிக்கிழமை மாலை 7.30 மணிக்கு புனித நிக்கொலோ ஆலயத்தில் கொண்டாடினார்கள். 

Share:

No comments:

Post a Comment