மாதகல் தெற்கு மாதர் கிராம சங்கத்தின் கட்டிடத்தில் சமையல் அறை அமைக்க பிரான்ஸ் மாதகல் நலன்புரிச் சங்கத்தின் நிதி உதவி [1,50,000ரூபா]..!


Share:

No comments:

Post a Comment