மாதகல் மேற்கு திரு .அன்பழகன் அவர்கள் பண்டத்தரிப்பு பிரதேச வைத்தியசாலைக்கு அத்தியவசியமான மருத்துவ உபகரணங்களை அன்பளிப்பாக வழங்கினார், இவரது சேவையை..!

மாதகல் மேற்கு திரு .அன்பழகன் அவர்கள் பண்டத்தரிப்பு பிரதேச வைத்தியசாலைக்கு  அத்தியவசியமான  மருத்துவ உபகரணங்களை அன்பளிப்பாக வழங்கினார்.  
இவரது சேவையை மாதகல்மக்கள் சார்பில் வாழ்த்துகின்றோம்.  


Share:

No comments:

Post a Comment