மாவீரர்கள் நினைவாக திரு.லோ.மோகனராஜ் குடும்பத்தின் சார்பாகவும், நிவேன்ஸ் போட்டோஸ் சார்பாகவும் “மாதகல் “நுணசை வித்தியாலயம் பாடசாலையில் கல்வி கற்கும் வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழ் கற்கும் மாணவர்கள் நலன் கருதி..!

மாவீரர்கள் நினைவாக திரு.லோ.மோகனராஜ்(பவன்) குடும்பத்தின் சார்பாகவும், நிவேன்ஸ் போட்டோஸ் சார்பாகவும் “மாதகல் “நுணசை வித்தியாலயம் பாடசாலையில் கல்வி கற்கும் வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழ் கற்கும் மாணவர்கள் நலன் கருதி 10 மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்களை வழங்கி கற்றல் மேம்பாட்டிற்கு உதவி செய்துள்ளார்கள். Share:

No comments:

Post a Comment