இருளை போக்கி மெய்ஞானம் தரும் திருக்கார்த்திகைத் தீபத்திருநாள் எம்மூர் மக்கள் 22-11-2018 அன்று இனிதே கொண்டாடினார்கள்..!


Share:

No comments:

Post a Comment