மாதகல் சித்திவிநாயகர் முன்பள்ளி மாணவர்களின் கண்காட்சி நிகழ்வுகள்...!

02-11-2018 அன்று வெகு சிறப்பாக இடம் பெற்றது, பாடசாலை மாணவர்கள் முன்பள்ளி மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், ஊர் மக்கள் கழந்து கொண்டு சிறப்பித்தார்கள்.

Share:

No comments:

Post a Comment