மாதகலைச் சேர்ந்த மறைந்த முதுகலைமாணியும், தலைசிறந்த கல்விமானுமாகிய அமரர்.அருட் திரு. எல்.ஏ சிங்கராயர் அ.ம.தி அடிகளாரின் 112ஆவது பிறந்த தினம்..!Share:

No comments:

Post a Comment