யா/மாதகல் விக்கினேஸ்வரா வித்தியாலயத்தில் தரம் 05 புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தி பெற்ற மாணவர்களை பாராட்டி வாழ்த்துகின்றோம்.

Share:

No comments:

Post a Comment