யா /மாதகல் சென் தோமஸ் றோ. க பெண்கள் பாடசாலையில் தரம் 05 புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தி பெற்ற மாணவர்களை பாராட்டி வாழ்த்துகின்றோம்.

Share:

No comments:

Post a Comment